Bezbjednost

Ako razmišljate o raftingu i želite da osjetite avanturu na divljoj vodi, možete doći u dilemu – da li je sport bezbijedan ili ne? Iako postoje statistički podaci koji govore o povredama i nesrećama, neophodno je razumijeti kontekst tih podataka.

Kako je rafting na divljim vodama postao popularniji u posljednjih nekoliko decenija, sve je više ljudi krenulo na vodu. Sa povećanim brojem raftera i avanturista, došlo je i do većeg broja povreda. Sport, međutim, nije postao opasniji, jednostavno je više ljudi počelo da upražnjava rafting.

Rafteri moraju poštovati bezbjednosna pravila. Rafting vodiči su dostupni kod profesionalno organizovanih rafting tura i učesnici su upućeni u pravila. Učesnicima mora biti predstavljena oprema i pravilno rukovanje, bezbjednosna pravila i uputstva. Posljednjih decenija rafting je postao bezbijedniji zbog sigurnije i specijalizovanije opreme, ali i ozbiljnijeg pristupa svih učesnika ovog sporta, u profesionalnom i rekreativnom smislu.

Rizici

Rizici u raftingu uključuju i opasnost od pojava u prirodi i nedolično ponašanje. Određene stvari se mogu dogoditi neočekivano. To može uključivati iznenadne prepreke na vodi, brane (naročito brane sa niskim nagibom), stijene i najvažnije – visoke vodopade. Rafting sa iskusnim vodičima je najsigurniji način da se izbjegnu ovakve situacije.

Mnoge povrede na raftingu događaju se na privatno organizovanim turama. Profesionalni rafting izleti nude nivo sigurnosti koji nećete dobiti na privatnom rafting putovanju. Uz profesionalno putovanje, dobićete iskusnog vodiča koji poznaje rijeku i zna kako se ponašati u uslovima datog dana.

Treba biti svijestan lične odgovornosti sa kojom svaki rafter treba da se suoči tokom putovanja. Generalno se zahtijeva da učesnici potpišu formulare koji ukazuju na razumijevanje i prihvatanje potencijalnih rizika.

Ako se plašite raftinga, neka vam statistika posluži kao ohrabrenje, i budite na odgovarajući način pripremljeni. Studija koju je sprovela Američka asocijacija za rafting na divljim vodama pokazala je da je, u smislu smrtnih slučajeva, rafting bezbijedniji od ronjenja, penjanja, rekreativnog plivanja, pa čak i vožnje bicikla. Za optimalnu sigurnost na vašoj avanturi, avanturu na vodi potražite u društvu profesionalnih instruktora, koristite odgovarajuću opremu i pratite sva uputstva i smjernice.